System nadzoru i kontroli jakości pelletu

Pellet jest ekologicznym paliwem odnawialnym oraz pomaga poprawiać jakość powietrza w naszym kraju. Program „Dobry Pellet” ma na celu zapewnienie dostępności do najwyższej jakości pelletu – ze sprawdzonych źródeł.

Certyfikacja Pellet

Zasady Programu Dobry Pellet

Program nadzoru nad jakością pelletu realizowany jest w formie inspekcji i wizji lokalnej audytora na miejscu produkcji/ sprzedaży oraz przede wszystkim wykonywaniu z określoną częstotliwością badań laboratoryjnych pelletu pod kątem zgodności:

Widząc symbol „Dobry Pellet” masz gwarancję, że producent, firma handlowa lub sprzedawca jest objęty wiarygodną kontrolą jakości pelletu. 

Obecnie program jest jedynym na rynku systemem kontrolującym jakość pelletów niedrzewnych.

Po co mi certyfikacja?

Elitarne grono zaufanych podmiotów

Klienci, których pellet spełnia wymagania programu uzyskują certyfikat Dobry Pellet oraz otrzymują możliwość oznaczenia swojego produktu znakiem graficznym

Stała kontrola i monitorowanie jakości

Niezależna strona trzecia prowadzi coroczne audyty w zakładzie produkcyjnym, ponadto pellet kilka razy do roku jest poddawany badaniom laboratoryjnym na jego zgodność parametrów z normą

Niska cena badań laboratoryjnych

Badania wykonywane w akredytowanym laboratorium badawczym, w przestępnej cenie

Wydanych certyfikatów na pellet drzewny
0 +

Dlaczego jesteśmy dla Ciebie dobrym wyborem?

Program „Dobry Pellet” został opracowany przez Polską Radę Pelletu – jednostki od wielu lat zaangażowanej w rozwój i doradztwo branży pelletu drzewnego w Polsce. Jako główny partner techniczny programu został wybrany Energopomiar, który oferuje akredytowane badania pelletu w pełnym zakresie normy EN ISO 17225. 

las1

Wybierz opcję dopasowaną do Twoich potrzeb:

Udział w programie zapewnia:

Wybierając tę opcję masz pewność, że pellet spełnia wymagania prawne Ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie definicji „biomasy”
– pellet jest zgodny z klasą jakości A1 lub A2 dla pelletów drzewnych / A lub B dla pelletów niedrzewnych

3500 PLN netto

*Certyfikat „Dobry Pellet” jest wydawany na okres trzech lat (36 miesięcy). Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest realizacja badań zgodnie z programem badań. Badania wykonywane 1 raz na kwartał dla firm o obrocie powyżej 5 tys.  ton pelletu roczne oraz 1 raz na pół roku dla firm poniżej 5 000 ton pelletu rocznie. Wielkość obrotu zostanie zweryfikowana podczas wizyty inspekcyjnej.

Opiekun merytoryczny Programu:

Działając w obszarze uwierzytelniania biomasy na cele energetyczne, opiekun merytoryczny Programu – BIOCONTROL sp. z o.o. przeprowadził ponad 10000 audytów uwierzytelniających źródła pochodzenia biomasy oraz dostawców paliw odnawialnych do największych wytwórców energii odnawialnej w Polsce i za granicą.

Każdego roku ponad milion ton biomasy uwierzytelnionej przez BIOCONTROL jest spalane w instalacjach OZE w celu wytworzenia „zielonej energii”.

Ponad 100+ obsłużonych podmiotów, 800+ wydanych certyfikatów, 1000+ audytów i wizji lokalnych przeprowadzonych od 2014 roku przez specjalistów z BioControl sp. z o.o.

5/5